Kärkietenijät

Onnistuneilla vaihtolyönneillä Kärkietenijät kolmospesällä!

Kolmospesälle pääsy edellyttää onnistuneita vaihtolyöntejä. Tällaisia ovat mm. johtamisen haasteet ja strateginen tuloskortti, joiden parissa Kärkietenijäseurat viettivät viikonloppua Suomen urheiluopistolla Vierumäellä.

Seurat esittelivät toisilleen oman toimintakäsikirjan työn vaiheen. Lisäksi seuran toimintaa luodattiin uuden suunnan nelikentässä.

Seurojen toimijat pohtivat johtamisen haasteissa varsinkin sitä, miten toimijoita saa mukaan seuran toimintaan. Keskustelua syntyi myös yhteisöllisyyden merkityksestä ja siitä miten sitä seurassa voi luoda. Ajankäytössä priorisoitiin tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. Seurat saivat myös työkalun organisaationsa tehtävien jakoon.

Viikonlopun aikana jokainen seura paiski töitä oman seuransa tuloskortin parissa. Strateginen tuloskortti onkin Kärkietenijöiden tiivistetty ohje seuraaviksi vuosiksi.

Viikonlopun päätteeksi esitettiin seuraesimerkit, tällä kertaa vuorossa olivat Joensuun Maila, Ruoveden Pirkat ja Sotkamon Jymy.

Kolmospesän lopuksi asetettiin merkki päälle kotitaivalta varten. Tämä tarkoittaa erinäisiä kotitehtäviä kesän ajaksi ennen kuin seurat tapaavat loppukiilassa syyskuussa.

Lue lisää

Kärkietenijät kakkospesällä

Avaukseksi ohjelmassa oli seurojen Arvojen, Mission ja Vision esittelyä. Jokainen seura oli tehnyt kotiläksynsä ajoissa ja esitykset olivat valmiina kun estradi kutsui. Vierumäen nykytekniikka oli tehdä tenkkapoon, mutta liiton Atk-tukihenkilö koulutuspäällikkönäkin esiintyvä Risto Ojanperä selvitti ongelmat. Tämän jälkeen Ilta eteni erinomaisesti ja aikataulussa. Verkostoitumista jatkettiin vielä illallisen merkeissä.

Lauantai oli pyhitetty Talousguru Martti Ollin Yhdistyslakiluennolla ja yhdistysten verotusten asioilla. Päivä oli pitkä, mutta erittäin mielenkiintoinen ja jotakin uuttakin jäi matkaan yhdistyksen verotusasioista.

Sunnuntaina varmisteltiin rahojen riittävyyttä ja kuunneltiin seuraesimerkit Haminan Palloilijoilta, Oulun Lippo junioreilta ja Roihulta.

 

Ykköspesältä kohti kakkospesää

Jaoimme Vierumäen kärkietenijäkuulumisia seuraväelle Saarilahden Juhan johdolla 25.11.2009. Illan keskustelu alkoi miettimällä yhdessä toimintamme arvopohjaa. Lähtökohdaksi otimme Seura-aapiseen kootut arvot, jotka ovat ohjanneet toimintaamme edelliset vuodet. Totesimme edelleen arvojen olevan sellaisia, joiden tulee olla toimintamme taustalla ja joita haluamme jatkossakin tavoitella. Muutamme kuitenkin Seura-aapisen arvokuviota keskustelun pohjalta, sillä tahdomme nostaa iloisuuden kaikkein keskeisimmäksi arvoksi. Tahdomme lisää tuuletuksia, onnistumisen riemua ja näkyvää iloa toimintaamme!

Ryhmissä mietimme vastauksia kysymyksiin pesäpallotoiminnastamme: kenelle – mitä – miten. Vastaukset kerättiin yhteen ja niitä hiukan kuulosteltiin. Nyt on hienoja vastauksia roppa – siis muistilappukaupalla. Mikä annettuja vastauksia yhdistää? Se olkoon meidän missiomme, syymme jatkaa toimintaamme. Lupasiko joku parhaasta tiivistyksestä, missiosta, palkinnon?!

Ilta jatkui sujuvasti tulevaisuuden näkymiin ja kysymyksiin. Mitä haluamme olla ja tehdä viiden vuoden kuluttua? Näyt ja tavoitteet lienevät nyt sulassa sovussa ”fläppitaululla”. Edessä on yhteisen vision kirkastaminen – osa keinoistakin taisi tulla jo julki. Prosessi etenee vuoden loppua ja puheenjohtajan valintaa kohti.

Kärkietenijät jäävät samalla odottamaan kumminsa seuraavaa käyntiä ke 13.1.2010.

 

Kärkietenijät etenivät ykköspesälle

Kärkietenijäseurat kokoontuivat Vierumäelle 13.-15.11.2009. Esittelimme aluksi kotitehtävänä olleen 6-kenttäanalyysin seuramme nykytilasta. Seurassa yhdessä perusteellisesti mietitty ennakkotehtävä sekä ykköspesälle osallistuneen ryhmän koko saivat kiitosta kouluttajilta. Ruoveden Pirkoilla on hyvä mahdollisuus saada koulutuksesta erittäin paljon hyötyä – ja iloa.

Viikonlopun aikana pohdimme muiden seurojen kanssa sitä, millainen on hyvin toimiva pesäpalloseura. Ryhmätöissä avasimme keskustelua avainkysymyksistä: miksi – kenelle – mitä – miten toimimme. Vastauksista muodostuu seuran missio. Tulevaisuuden kannalta tärkein lähtökohta mission jälkeen on visio, tästä arvoperustasta nouseva tahtotila.

Ruoveden Pirkkojen missio ja visiot on luotava yhdessä, sillä ne ovat yhteisiä, jaettuja mielikuvia. Ykköspesällä tuli hyvin selväksi, että on tarkoin porukalla mietittävä mitä toivomme, sillä yhteinen tahtoenergia muuttanee näkymät todeksi.

Viikonlopun antia oli myös Poke-Pertti Pohjolan luento hyvän pesisseuran johtamisesta. Hän herätteli miettimään johtamisfilosofioita ja seuran johtamisjärjestelmää. Ykköspesän päätteeksi kuulimme vielä kaksi mielenkiintoista seuraesimerkkiä. Espoon Pesiksen Maila Lingman-Nukala kertoi seikkaperäisesti, kuinka he olivat jalkautuneet koulujen kentille opettamaan kansallispeliämme. Vastaanotto oli ollut riemukas, ja puolessa tunnissa joka luokka oli perillä pelin ideasta. Ulvilan Pesä-Veikkojen Jukka Marttala esitteli UPV Icehearts ry:n syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa tekemää työtä. Liikuttavia esimerkkejä molemmat.

 

Mika Mikola esitteli Kärkietenijät-hanketta kauden päättäjäisissä vanhemmille ja koko seuraväelle.

Kärkietenijät-hanke etenee

Sunnuntaina 27.9.2009 kokoontui Pirkkain pesisväki kuulemaan kesällä tehtyjen seurakyselyjen tuloksia ja pohtimaan niiden pohjalta tärkeimpiä kehityshankkeita Pirkkain pesäpallojaoston toiminnassa tuleville vuosille. Seurakummi Mika Mikola esitteli kyselyjen tuloksia, joiden perusteella Pirkkain toiminta saa lähes kiitettävän arvosanan sekä omien seuratoimijoiden että sidosryhmien arvioimana lähes kaikilla osa-alueilla.

Kehittämiskohteista tärkeimmiksi kirjattiin kuitenkin nykyisten pelaajien ja toimijoiden säilyttäminen ja varsinkin uusien pelaajien ja valmentajaresurssien hankkiminen, taloussunnitelman tarkentaminen, markkinoinnin ja erityisesti kouluyhteistyön lisääminen sekä Pirkkain pelikirjan kokoaminen, missä määriteltäisiin ruovesiläinen tapa pelata pesäpalloa juniorista edustusjoukkueeseen asti. Pohdintojen tuloksena on syksyllä 2010 tarkoitus julkaista uusi toimintakäsikirja, johon Pirkkain pesäpallojaoston toiminta kirjataan.

Seurakysely 2009

Kesän aikana kärkietenijät hankkeen seurakyselyyn vastasivat sekä seuratyöntekijät (14kpl) että sidosryhmien edustajat (26kpl). Vastaajien suhteellisen pienestä lukumäärästä johtuen tulokset ovat suuntaa antavia. Kyselyyn vastattiin kouluasteikolla 4-10 niin että vaihtoehtoa 7 ei voinut antaa. TOP 5 -listalla ovat vastausten perusteella viisi parhaiten hoidettua toimintaa ja BOTTOM 5 -listalla viisi heikoimmin hoidettua toimintaa. Toiminnan perässä oleva luku kertoo vastausten keskiarvon. 

Tulokset

Seuratoimijoiden:
TOP 5

1.Nettisivut9,57
2.

Yhteistyö muun liikuntaväen kanssa

8,86
3. Valmentajien koulutustaso8,71
4.Kentät, salit 8,71
5.Naisjoukkue8,64
 

 Huomiota vaativat

1. Miesjoukkue(et) 4,67
2. Leikkipuisto/Naperopesis 5,60
3. Tuomaritilanne 5,93
4. Yhteistyö koulujen kanssa 6,54
5. Toimitsija- talkooväki 6,57

 

Sidosryhmien:

TOP 5 

1. Kentät, salit 9,24
2. Jäsenmäärä 8,82
3. Seurahenki 8,76
4. Koulutusaktiivisuus 8,72
5. Junioritoiminnan laajuus 8,65

Huomiota vaativat

1.Miesjoukkue(et)5,30
2.Aikuisten harrtasteliikunta7,42
3.Toimintavastuiden jakautuminen7,53
4.Sisäinen tiedotus7,53
5.Työllistäminen7,79

 

 Avauskiila Varalassa 25.4.2009

Ruoveden Pirkat oli mukana Kärkietenijät koulutuksen avauskiilassa Tampereella. Pirkkojen edustajana  paikalla oli kärkietenijävastaava Tarja Tittonen. Koulutus käynnistyy varsinaisesti kevään ja kesän aikana oman seuran tilan arvioinnilla. Hankkeessa Pirkkojen kummina ja sparraajana toimii seuratoiminnan moniosaaja Mika Mikola. Koulutuksessa tarkastellaan kriittisesti seuran nykytoimintoja ja pyritään edelleen kehittämään toimintaa jokaisella osa-alueella. Erityistä painoarvoa on seuratoiminnan dokumentoinnilla ja koulutuksen tuloksena syntyy Ruoveden Pirkkojen toimintakäsikirja.

 

Ruoveden Pirkat mukaan Pesäpalloliiton Kärkietenijät-hankkeeseen

 Ruoveden Pirkat on saanut kutsun järjestyksessään toiseen Pesäpalloliiton järjestämään Kärkietenijät-seurahankkeeseen. Puolitoista vuotta kestävään hankkeeseen haettiin kymmentä Superpesis- tai Ykköspesisseuraa, jotka haluavat kehittyä ja säilyttää uudistumiskykynsä tulevaisuudessa. Hankkeen avauskiilaan kokoonnutaan 25.4. Tampereella.

Seuraohjelman tarkoituksena on auttaa ja kehittää seuroja matkalla huipulle, monipuolistaa seuratoimintaa ja parantaa sen laatua sekä antaa seuratoimijoille käytännön työkaluja arkipäivän toimintaan. Seura vahvistaa ohjelman myötä uudistumiskykyään tulevaisuudessa.

Kärkietenijät-koulutuksessa käydään suurennuslasilla läpi seuran nykytila, pohditaan tavoitteet, missio ja visio tulevaisuutta varten sekä etsitään monipuolisia työkaluja unelmien toteuttamiseksi.

Yksi koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista on myös luoda pohja seurojen väliselle keskustelulle.

Viime vuonna aloitettu ensimmäinen koulutusohjelma vietiin läpi onnistuneesti. Mukana olleet seurat ovat kehuneet kilvan monipuolista sisältöä.

– Kokemuksia on kerätty ja koulutusta kehitetään edelleen. Ilahduttavaa on nähdä, kuinka mukana on nyt useita Superpesiksen seuroja. Samoin Suur-Helsingistä on päässyt kaksi isoa seuraa mukaan, Pesäpalloliiton koulutus- ja valmennuspäällikkö Risto Ojanperä ihastelee.

Kärkietenijät-koulutus, vol. 2 starttaa Tampereen Varalasta 25. huhtikuuta. Kummeina toimivat Kimmo Hirsilä, Jari Malinen, Mika Mikola, Pirjo Mäkelä, Arto Ojaniemi ja Risto Ojanperä.

Toiseen Kärkietenijät-koulutukseen valitut seurat

Espoon Pesis

Haminan Palloilijat

Hyvinkään Tahko

Joensuun Maila

Oulun Lippo Juniorit

Pattijoen Urheilijat, Raahe

Roihu, Helsinki

Ruoveden Pirkat

Sotkamon Jymy

Ulvilan Pesä-Veikot